Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na logo KTI

W konkursie wzięło udział 5 projektów.

Zgłoszone projekty oznaczono numerami od 1-5 i przystąpiono do wyboru projektu loga.
W drodze głosowania największą ilość punktów 22 pkt uzyskał projekt Pana Lucjana Korony z Jeleniej Góry.

Serdecznie gratulujemy!!!