kogo Muzeum kolejRocznica uruchomienia pierwszej na Dolnym Śląsku, a jednej z pierwszych europejskich linii kolejowych, to wydarzenie ważne nie tylko dla historii kolejnictwa. To przede wszystkim początek nowej ery w rozwoju Śląska i jego stolicy – Wrocławia. Połączenie koleją głównych miast z innymi regionami, rozpoczęło szybki rozwój gospodarczy i społeczny. Łącząc twórców z rynkami zbytu, umożliwiły rozwój przemysłu na niespotykaną dotąd skalę. Rozpędzająca się gospodarka tworzyła miejsca pracy, spowodowała gwałtowny rozwój śląskich miast – w tym przede wszystkim Wrocławia. Do końca XIX wieku wielkość i ludność miasta wzrosła wielokrotnie.

Dla Dolnego Śląska to okres rozwoju nowych dziedzin gospodarczych. Intensyfikacja wykorzystania bogatych złóż mineralnych, powstanie nowych okręgów przemysłowych jak Wałbrzysko – Noworudzkie Zagłębie Węglowe czy obszar produkcji włókienniczej w rejonie Pieszyc, Dzierżoniowa i Bielawy. Ważnym motorem rozwoju jest szybko rozbudowywana sieć połączeń kolejowych, docierających w tym czasie do wszystkich większych miejscowości Śląska.

Spowolnienie rozwoju gospodarczego związane ze zmianami politycznymi i gospodarczymi po II Wojnie Światowej, a także wpływ zmian technologicznych wytwarzania, doprowadzają do likwidacji wielu historycznych gałęzi gospodarki w końcu XX wieku. Zmiany spowodowały likwidację wielu lokalnych linii kolejowych, a także związanej z nimi infrastruktury.

Sieć kolejowa, synonim nowoczesności, stała się bogatym, ale nikomu nie potrzebnym dziedzictwem epoki industrializacji. Powrót do lepszego wykorzystania transportu kolejowego, rozpoczęcie modernizacji na dużą skalę głównych połączeń kolejowych daje nadzieję na ujęcie w planach modernizacji także ważnych, historycznych, połączeń kolejowych. Rosnące zainteresowanie dziedzictwem Śląska pozwala na planowanie ponownego ich wykorzystania już nie do celów przemysłowych, a do tworzenia atrakcyjnej sieci komunikacji lokalnej oraz połączeń przeznaczonych do obsługi rosnącego ruchu turystycznego.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej – jedyna na terenie Śląska placówka muzealna podejmująca planową ochronę dziedzictwa kolejowego – włączyła się w organizację obchodów jubileuszu 175 – lecia uruchomienia pierwszej na Śląsku linii kolejowej. W imieniu Organizatorów obchodów – Polskich Kolei Państwowych S.A., Fundacji Grupy PKP, Polregio, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Partnerów – Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, Urzędu Miasta Oława, Powiatu Oławskiego oraz Patronów Medialnych – Gazety Wrocławskiej, Telewizji Polskiej we Wrocławiu oraz Radia Wrocław- zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania tego wyjątkowego i ważnego wydarzenia.

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW 21 maja 2017
10:00 Rekonstrukcja odjazdu pierwszego pociągu z Wrocławia do Oławy (DWORZEC WROCŁAW GŁÓWNY)
12:00 – 15:30 Seminarium „Kolejowe Dziedzictwo Dolnego Śląska” (SALA SESYJNA DWORCA WROCŁAW GŁÓWNY)
12:00 – 17:00 Przejazdy muzealnego składu prowadzonego przez parowóz na trasie Wrocław – Oława – Wrocław (DWORZEC WROCŁAW GŁÓWNY – DWORZEC PKP w OŁAWIE)
12:00 – 17:00 Zwiedzanie Dworca Głównego PKP we Wrocławiu z Przewodnikiem,
12:00 – 17:00 Wystawa makiet kolejowych „KOLEJKOWO” (DWORZEC WROCŁAW GŁÓWNY)

ORGANIZATORZY:
PKP S.A.
FUNDACJA GRUPY PKP POLREGIO
FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

PARTNERZY:
URZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU
URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
DOLNOŚLĄSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
POWIAT OŁAWSKI

PATRONI MEDIALNI:
GAZETA WROCŁAWSKA
TVP 3 WROCŁAW
RADIO WROCŁAW