Regionalnie Aktywni. Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora.

Zapraszamy do udziału w forum sieciującym Regionalnie Aktywni, które
odbędzie się w Katowicach w dn. 22-23 listopada 2022 r. Forum
poświęcone będzie temu jak skutecznie wzmacniać organizacje
pozarządowe, jak budować partnerstwa i radzić sobie z pojawiającymi
się wyzwaniami. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła
Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele -
Fundusz Regionalny [1]".


Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do osób działających w organizacjach
pozarządowych i grupach nieformalnych, a także do przedstawicieli
instytucji i samorządów, współpracujących z trzecim sektorem.
Zapraszamy przede wszystkim uczestników i uczestniczki z województw:
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego.

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie ma na celu przyjrzenie się najważniejszym wyzwaniom, które
stoją przed sektorem obywatelskim w 2022 roku. Chcemy wspólnie
omówić potrzeby sektora i główne trudności, z którymi się
mierzymy, wymienić się dobrymi doświadczeniami współpracy,
zastanowić się, co możemy zrobić, żeby razem jeszcze lepiej i
skuteczniej działać. Chcemy podjąć temat rozwoju instytucjonalnego w
jego praktycznym wymiarze: skuteczne wzmacnianie organizacji i
zespołów, trzeci sektor jako dobre miejsce pracy, dobrostan osób
podejmujących w nim aktywność, poszukiwanie równowagi pomiędzy
planowaniem długofalowym a potrzebą elastyczności. Wreszcie,
spotkanie będzie okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania
kontaktów z innymi organizacjami i partnerami z regionu, wymiany
pomysłów i dobrych praktyk.

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Katowicach 22 i 23 listopada 2022
roku. Osobom spoza Katowic zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych i
zwracamy koszty przejazdu. Ramowy program forum poniżej. Prosimy o
rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 6 listopada:
https://forms.gle/C84dqxb5LGUm79Fv9. Osoby zarejestrowane na spotkanie
otrzymają potwierdzenie udziału do 7 listopada 2022 roku.

Ramowy program Forum

Wtorek, 22 listopada

11:00 - 11:30 Powitanie i otwarcie

11:30 - 13:00 Krajobraz lokalny wobec świata w 2022 roku. Perspektywy i
wyzwania - dyskusja

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 15:30 Razem w odpowiedzi na wspólne wyzwania. Jak wspólnie
stawić im czoła? Doświadczenia miast i społeczności.

15:30 - 16:00 Przerwa

16:00 - 17:30 Poznajmy się! Sesja sieciująca

17:30 - 18:00 Podsumowanie dnia

18:00 Kolacja

Środa, 23 listopada

9:00-10:30 Czy capacity może nie straszyć. Dyskusja o wzmacnianiu
organizacji społecznych jako instytucji oraz ludzi w niej pracujących.


10:30-11:00 Przerwa

11:00-13:00 Równoległe sesje warsztatowe

     * NGO jako dobre miejsce pracy - cel możliwy do osiągnięcia?
     * Strategia czy elastyczność - czy posiadanie strategii ma sens?

13:00-13:30 Podsumowanie forum

13:30-14:30 Obiad

_Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Aktywności
Obywatelskiej Bona Fides._

Jest to pierwsze z cyklu forów regionalnych w ramach "Szkoły Aktywnego
Sektora". Jest skierowane przede wszystkim do uczestników i
uczestniczek z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego,
łódzkiego. W 2023 roku odbędą się kolejne fora skierowane do osób
z pozostałych regionów.

Wszystkie szczegóły na stronie www SAS:

https://szkolasektora.org.pl/regionalnie-aktywni-forum/

oraz na fb:

www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji/photos/a.308308880412/10167106331840413/
[2]

wydarzenie:

www.facebook.com/events/834349064658865 [3]

---
Marta Michałowska
koordynator projektów

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław

www.dfop.org.pl [4]
www.facebook.com/dfop.org [5]

www.maleinicjatywy.pl [6]
www.facebook.com/maleinicjatywy [7]

www.wro-ngo.pl [8]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [9]

www.malegranty.pl [10]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [11]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [12]

Links:
------
[1] https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
[2] https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji/photos/a.308308880412/10167106331840413/
[3] https://www.facebook.com/events/834349064658865
[4] http://www.dfop.org.pl
[5] http://www.facebook.com/dfop.org
[6] http://www.maleinicjatywy.pl
[7] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[8] http://www.wro-ngo.pl
[9] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[10] http://www.malegranty.pl
[11] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[12] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu