Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej

– „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. rozpoczął swoją działalność, jako jeden z pierwszych w Polsce.

                Jednym z najbardziej docenianych przez samych pacjentów jest Oddział Diabetologiczny. Od sierpnia br. po reorganizacji Szpitala MCZ funkcjonuje on jako pododdział Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii , jednak dla pacjentów jest to nieodczuwalna zmiana .Obecnie Oddział po zmianie lokalizacji wyposażony jest w 17 łóżek stacjonarnych. Pacjenci w trakcie hospitalizacji mają do dyspozycji sale: 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym zapleczem sanitarnym, w tym dwie sale o podwyższonym standardzie oraz salę edukacyjną, a  po kolejnych remontach również sale gimnastyczną . Oddział współpracuje z przyszpitalnymi Poradniami Diabetologicznymi m.in. w Lubinie, Legnicy i Głogowie, gdzie porad udzielają lekarze z ogromnym doświadczeniem klinicznym , wywodzący się tez z Oddziału.

                Oddział prowadzi diagnostykę hipoglikemii oraz diagnstykę i leczenie wszystkich typów cukrzycy , prowadzi pacjentki z cukrzycą ciężarnych ,osoby na terapii Osobistymi Pompami Insulinowymi. Pacjenci Oddziału mają prowadzone pełne profile glikemii, stosowane są nowoczesne leki (m.in. flozyny, leki inkretynowe )  i najnowocześniejsze insuliny. Kadra Medyczna Oddziału prowadzi  również ogólną i indywidualną edukację diabetologiczną – uczy jak żyć na co dzień z tą przewlekła, postępującą chorobą . Pacjenci mogą również skorzystać z badania składu ciała i porady dietetyka klinicznego. Psycholog ocenia możliwości poznawcze pacjentów. Oddział Diabetologiczny dysponuje pełnymi możliwościami diagnostyki powikłań cukrzycowych  (neuropatii czuciowej, autonomicznej, konsultacji okulistycznych, kardiologicznych, dermatologicznych i neurologicznych). Ta współpraca wielu specjalistów  umożliwia dobór zindywidualizowanej, skutecznej, bezpiecznej i akceptowalnej przez pacjenta terapii.

                Przy Oddziale funkcjonuje Gabinet Profilaktyki i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej  ( ZSC ), który prowadzi edukację dotyczącą pielęgnacji stóp, profilaktyki rozwoju ran i leczy obecne owrzodzenia nowoczesnymi, aktywnymi opatrunkami. Każdy pacjent z wieloletnią cukrzycą może liczyć na ocenę neuropatii czuciowej stóp (czucie wibracji, dotyku, bólu i temperatury) i zaburzenia krążenia  w obrębie kończyn dolnych ( m.in. wskaźnik kostka-ramię, USG doppler tętnic kończyn dolnych, ocenę termowizyjną stóp ). Pacjenci z „problemowymi stopami” namawiani są na indywidualne wkładki i obuwie zmniejszające szanse na rozwój kolejnych owrzodzeń. Chorzy mają ustalany indywidualny plan diagnostyki i leczenia : pacjenci z owrzodzeniami neuropatycznymi dalej prowadzeni są w Poradni Leczenia ZSC, a pacjenci z owrzodzeniami niedokrwiennymi, kierowani są do ośrodków angiologicznych.

                Oddział Diabetologiczny prowadzi również działalność naukową i szkoleniową organizując  konferencje i warsztaty z zakresu  diabetologii. Zapraszani wykładowcy to najlepsi specjaliści - profesorowie wyznaczający standardy opieki diabetologicznej w Polsce.
                Co roku organizowane są „Dni Walki z Cukrzycą". Pielęgniarki Oddziału przeprowadzają badania profilaktyczne: poziom glikemii, cholesterolu, wagi, wzrostu, BMI, hemoglobiny glikowanej, wykorzystują dostępne materiały edukacyjne dotyczące diety, wysiłku fizycznego, profilaktyki stopy cukrzycowej oraz zachowań prozdrowotnych.

                W 2018r. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. przeprowadziło akcję społeczno-edukacyjną pt. „Słodka Julka” mającą na celu przeprowadzenie badań przesiewowym  w kierunku cukrzycy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z 14 miejscowości znajdujących się na terenie Zagłębia Miedziowego. Podczas akcji przeprowadzono szereg badań profilaktycznych oraz przeprowadzono szeroko pojętą akcję informacyjno-edukacyjną połączoną z warsztatami dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Projekt zyskał ogólnopolskie uznanie i zdobył I miejsce w prestiżowym konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2018”, kategoria: „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia”.

                Obecnie „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. to dobrze prosperująca spółka prężnie rozwijająca się, która poszerza wachlarz swoich usług poprzez ciągłą modernizację bazy diagnostycznej Szpitala oraz Przychodni Lekarskich.

                To wszystko dzieje się w myśl misji Szpitala: „Twoje zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama”.

Warto podkreślić, że kierownictwo MCZ i diabetolodzy z oddziału szpitalnego ścisle współpracują ze stowarzyszeniami diabetyków, organizacjami pacjenckimi, a także z Karkonoskim Sejmikiem osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej.