W najbliższym naszym magazynie...

 

porad prawnych -"Prawo bliżej Ciebie" - będziemy mówić o świadczeniach alimentacyjnych.

Co to są alimenty? Kto jest do nich uprawniony? Jak to się dzieje w przypadku związków partnerskich, nieformalnych? Co się dzieje, jeśli mężczyzna nie płaci alimentów? Jak się ustala wysokość alimentów? Czy tylko rodzice mogą świadczyć alimenty na rzecz dzieci?
 
Na te pytania będzie odpowiadać mec. Jerzy Dworak.
Audycja " Prawo bliżej Ciebie", sobota, godzina 9.30.