Niemal 5 miliardów złotych zamierza wydać PFRON w 2014 r. Na posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON 4 lutego 2014 r. przedstawiono zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych plan finansowy Funduszu na ten rok.