Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2016r. rozpoczynamy rekrutację do projektu osób zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego i śląskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie następujących wypełnionych i podpisanych dokumentów:
- formularza rekrutacyjnego,
- oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

/Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w Biurze projektu oraz w Biurze Regionalnym/

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać: 

Jeśli jesteś osobą:
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- niezatrudnioną,
- zamieszkującą na terenie województwa dolnośląskiego,
- posiadasz podstawową znajomość obsługi komputera,

a może jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej, która może wziąć udział w nowym projekcie KSON.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu: „Praca? Jestem na TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami":
- w najbliższy wtorek, 16 lutego o godz 15:00 do siedziby Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w Jeleniej Górze, przy ul. Osiedle Robotnicze 47A
- w czwartek, 18 lutego o godz. 10.00 do Domu Kultury w Kamiennej Górze, mieszczącym się przy ul. Kościuszki 4,
- we wtorek, 23 lutego o godz. 15:00 do MOKSiAL'u w Szklarskiej Porębie, przy ul. Słowackiego 13 (Biała Dolina)
- w środę, 24 lutego o godz. 10.00 do Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "Przedwiośnie" w Kowarach, przy ul. Górniczej 22

 

Serdecznie zapraszamy

 

Projekt: „Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami współfinansowany jest ze środków PFRON  w ramach 24 konkursu ofert.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego. Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy m.in. w branży usług hotelarskich,  finansowo-ubezpieczeniowych oraz pokrewnych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: