Jeszcze kilka osób mieszkających w województwie mazowieckim ma możliwość przystąpić do projektu "Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej ,,WOLA", w Warszawie przy ul. Smoczej 3 - tel.: 22 27 303 92

Udział w projekcie to szansa na nabycie umiejętności umożliwiających pracę m.in. w branży usług hotelarskich oraz finansowo- ubezpieczeniowych. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z:

- płatnych staży zawodowych,
- wsparcia psychologa, prawnika oraz trenera pracy
- pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej
- wyjazdowych warsztatów integrująco-motywujących

Ponadto uczestnicy projektu będą mieli szansę na poznanie podstaw e-marketingu, opanowanie znajomości języka obcego (z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną), poznanie zasad umiejętności profesjonalnej obsługi klienta czyli umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia w różnorodnych branżach.