Z przyjemnościa informujemy, iż w województwie śląskim i dolnośląskim zostały jeszcze po dwa, ostatnie miejsca, do udziału w projekcie "Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, ktore odbędą się:
- w poniedziałek, 14 marca o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48a
- we wtorek, 15 marca o godz. 15.00 w siedzibie KSON, w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a
- w czwartek, 17 marca o godz. 10.00 w domu Kultury w Kamiennej Górze, ul.Kościuszki 4

Udział w projekcie to szansa na nabycie umiejętności umożliwiających pracę m.in. w branży usług hotelarskich oraz finansowo- ubezpieczeniowych. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z:

- płatnych staży zawodowych,
- wsparcia psychologa, prawnika oraz trenera pracy
- pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej
- wyjazdowych warsztatów integrująco-motywujących

Ponadto uczestnicy projektu będą mieli szansę na poznanie podstaw e-marketingu, opanowanie znajomości języka obcego (z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną), poznanie zasad umiejętności profesjonalnej obsługi klienta czyli umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia w różnorodnych branżach.