„Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” to po części kontynuacja projektu realizowanego przez KSON w 2015 roku „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”, którego efektem było podjęcie przez 24 osoby staży zawodowych z czego 11 osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, m.in. w branży usług hotelarskich, a kilka z nich pracuje do dnia dzisiejszego. Projekt miał charakter ponadregionalny, brali w nim udział niepełnosprawni z województwa dolnośląskiego, śląskiego oraz lubuskiego.

W latach 2016-2018 podobnymi działaniami zostanie objętych 128 osób z województw dolnośląskiego, śląskiego oraz mazowieckiego - w styczniu br. rozpoczęliśmy realizację pierwszej edycji projektu „Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Osoby biorące udział w projekcie zostaną zaktywizowane zawodowo poprzez udział w szkoleniach zawodowych profesjonalnie przygotowywujących do pracy w branży usług hotelarskich lub finansowo-ubezpieczeniowych oraz w stażach zawodowych. Projekt wykorzystuje metodę zatrudnienia wspomaganego - uczestnicy zostaną objęci wsparciem trenera pracy oraz psychologa. W ramach wparcia psychologicznego oprócz konsultacji indywidualnych oraz grupy wsparcia, w projekcie przewidziano również warsztaty integrująco-motywujące. Warsztaty te odbyły sięw ubiegłym tygodniu ( 13-19 maja) w Hotelu Interferie w Świeradowie Zdroju. Wzięło w nich udział 56 osób. Uczestnicy warsztatów w kilku grupach pracowali pod okiem doświadczonych trenerów i psychologa. To już praktyka, że tego rodzaju spotkania mają nie tylko pobudzać więzi międzyludzkie, ale przede wszystkim integrować wokół celu projektu czyli podjęcia zatrudnienia. Po sześciu wspólnie spędzonych dniach możemy stwierdzić, że uczestnicy projektu to zgrany i chętny do współpracy zespół, co daje duże szanse na osiągnięcie założonych celów niniejszego zadania.  

Kolejnym etapem projektu są szkolenia zawodowe tj. podstawy hotelarstwa z obsługą recepcji (120 godz.), doradca finansowo-ubezpieczeniowy (180 godz.), profesjonalna obsługa klienta ( 60 godz.), kurs języka angielskiego z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną (180 godz.) oraz podstawy e-marketingu (72 godziny). W okresie sierpień – październik planowane są natomiast płatne, min. sześciotygodniowe staże zawodowe połączone ze wsparciem trenera pracy, a następnie zatrudnienie na otwartym rynku pracy minimum 30 % uczestników projektu, choć dołożymy wszelkich starań aby liczba ta była jak największa. 

Jeśli ktoś Z Państwa jest zainteresowany udziałem w projekcie, to do końca maja można jeszcze to uczynić, wypełniając formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie www. kson.pl, gdzie znajduje się również harmonogram działań oraz pozostałe szczegóły dotyczące projektu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. 10.00-16.00 z koordynatorką projektu Moniką Żak pod numerem 509 794 155 lub osobiście w Biurze KSON Osiedle Robotnicze 47a. 

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Wola” z Warszawy oraz Spółdzielnią Socjalną „Familia” z Tarnowskich Gór.  

Praca jestem TAK 1 Praca jestem TAK 2  Praca jestem TAK 3  Praca jestem TAK 4

Praca jestem TAK 5  Praca jestem TAK 6  Praca jestem TAK 7  Praca jestem TAK 8