praca jestem na takOgłoszenie o naborze Uczestników projektu „Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca 2017r. rozpoczynamy rekrutację do projektu osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie następujących wypełnionych i podpisanych dokumentów:

Uczestnikom projektu „Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przypominmy harmonogram zajęć/warsztatów prowadzonych przez AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe.

 

1) Kurs języka angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną

Uczestników projektu „Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zapraszamy na zajęcia z Profesjonalnej obsługi Klienta, podstawy e-marketingu oraz Kurs jęz. angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną.
Ponad to w piątek, 24.06.2016 roku o godz. 14.00 zainteresowanych uczetników projektu zaproszamy na spotkanie w grupie wsparcia - spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Kudryńska.

SZKOL1    SZKOL3  SZKOL3

PILNIE zatrudnimy asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością ruchową
(mężczyzna 23 lata poruszający się na wózku inwalidzkim).

Do zadań asystenta należeć będzie:
1) transport ww. osoby na miejsce odbywania szkoleń zawodowych i staży z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry (i spowrotem)
2) wsparcie w trakcie odbywania szkolenia i stażu

Wymagania: prawo jazdy kat. B oraz własny samochód, w którym można przewozić wózek inwalidzki Komunikatywność, empatia, mile widziane wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne i/lub doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich.

Osoba zatrudniona będzie musiała wziąć udział w 32 godzinnym szkoleniu przygotowywującym do pracy na ww. stanowisku.

„Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” to po części kontynuacja projektu realizowanego przez KSON w 2015 roku „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”, którego efektem było podjęcie przez 24 osoby staży zawodowych z czego 11 osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, m.in. w branży usług hotelarskich, a kilka z nich pracuje do dnia dzisiejszego. Projekt miał charakter ponadregionalny, brali w nim udział niepełnosprawni z województwa dolnośląskiego, śląskiego oraz lubuskiego.

Jelenia Góra, 05.05.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2016 na realizację usługi przewozu osób Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań).

2. Przedmiot zamówienia: usługa przewozowa 23 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów - uczestników projektu „Praca ? Jestem na TAK…” współfinansowanego ze środków PFRON. Liczba osób +/- 2 osoby

harmonogramUczestników projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z harmonoghramem zajęć na najbliższy miesiąc.

09.05.
9 maja (poniedziałek) 11.00 -16.00 - Spotkanie Grupy Wsparcia (z psychologiem)

10.05.
10 maja (wtorek) 15.30-19.30 - Szkolenie "Obsługa Recepcji Z Podstawami Hotelarstwa"
10 maja (wtorek) 15.30-19.30 - Szkolenie "Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy"

11.05.
11 maja (środa) 15.00-20.00 - Szkolenie "Obsługa Recepcji Z Podstawami Hotelarstwa"
11 maja (środa) 15.00-20.00 - Szkolenie "Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy"