Przedstawiamy Powiatową Strategie

 Rozwiązywania Problemów Społecznych
2021-2026. Proponuje dodać jako cel strategiczny: Wspieranie
inicjatyw seniorów na terenie powiatu karkonoskiego. Jeżeli macie
Państwo inna pomysł proszę o wskazanie propozycji. Cele
operacyjne mogłyby wiązać się z Państwa działaniami. Z
poważaniem Wójcik Ewelina.
--
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik
Dyrektor PCPR
ul. Podchorążych 15
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 64 73 279

 

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=993