Zapraszamy Państwa do zapoznania się zapowiadanymi zmianami wprowadzonymi od 2022 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8286960,pomoc-dla-niepelnosprawnych-w-2022-pfron-programy.html