DIABETYCY GłogówaaPolskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddz. Rejonowy w Głogowie jest zaskoczone i zdziwione informacją o nie uwzględnieniu cukrzycy, choroby XXI wieku w wykazie polityki zdrowotnej Woj. Dolnośląskiego zamieszczonej w opracowaniu „ Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Woj. Dolnośląskiego w latach 2016 – 2018”.

Z naszego rozeznania wynika, a działamy już 35 lat, że zachorowalność na cukrzycę z roku na rok zwiększa się w ostatnich latach w bardzo dużym tempie. Świadczą o tym liczne badania przesiewowe, które systematycznie wykonujemy na terenie Powiatu Głogowskiego i okolic. Brak wystarczającej ilości poradni diabetologicznych powoduje wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę do specjalisty diabetologa. Równocześnie obserwujemy coraz większą zapadalność na cukrzycę typu I u dzieci i młodzieży. Prowadzona przez nas edukacja diabetologiczna w formie wykładów i warsztatów wykonywana przez specjalistów, opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy, członków naszego Stowarzyszenia i nie jest dofinansowywana, stąd też działania te są niewystarczające do skali istniejących pilnych potrzeb.

W tym stanie rzeczy zwracamy się z apelem – prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w naprawie zaistniałej sytuacji, mając na uwadze powagę tego społecznego problemu w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu PSD Oddz. Rejonowy w Głogowie

Stanisław Stolarczyk

Członek Zarządu Głównego PSD w Warszawie