podziękowania MOPS Kowary

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym 30.07.2019r. kończę moją pracę zawodową w
związku z przejściem na emeryturę. Postanowiłam sobie skorzystać ze
współczesnych form komunikacji i tą drogą pożegnać się ze
wszystkimi z którymi, w okresie moich 40 lat pracy w pomocy społecznej
miałam okazję współpracować. Na pewno nie są to WSZYSCY ale
przynajmniej znaczna część. Serdecznie dziękuję za możliwość
współpracy z tak wspaniałymi osobami, jakimi są pracownicy
instytucji pomocy społecznej i działacze organizacji pozarządowych
niosących pomoc potrzebującym. Życzę Wam powodzenia we wszystkim co
czynicie w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem
Irena Kawałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach