Przedstawiciele Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych „Masz Głos - Masz Wybór” w ubiegłym tygodniu odbyli spotkanie w sprawie określenia obszarów działania w ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Szkoły Liderów na rok 2013. W skali kraju akcję objęło około 250 organizacji pozarządowych. Cieszyć się należy, że dużą aktywność w tym zakresie wykazują organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska (30 organizacji), co stanowi niemalże dwu krotność liczby zgłoszonych NGO z województw łódzkiego czy wielkopolskiego. Jeszcze bardziej satysfakcjonuje aktywność jeleniogórskich pozarządowców, bo aż 7 organizacji bierze udział w tegorocznej edycji akcji, podczas gdy odpowiednio we Wrocławiu - 2, w Legnicy – 1, a w Wałbrzychu nie zgłosił się nikt. Taka aktywność wynika na pewno z wieloletnich tradycji jeleniogórskich organizacji, które już w latach 2006-2007 przeprowadzały pierwsze na Dolnym Śląsku debaty przy okazji kampanii wyborczych. Od tego czasu przeprowadzono ponad 40 spotkań z mieszkańcami i politykami, głównie w kontekście przyrzeczeń wyborczych i ich realizacji. Krzepiący jest fakt, że akcja „Masz Głos – Masz Wybór” staje się coraz bardziej popularna wśród młodzieży i trafia do szkół. Zastanawiać się można dlaczego ta akcja nie może się przebić do jednostek samorządowych powiatu jeleniogórskiego. Nowymi obszarami w tegorocznej edycji akcji są:

 

  • Dostępni Samorządowcy - zadanie koordynuje KSON,
  • Budżet Obywatelski – koordynuje Stowarzyszenie Goduszyn oraz Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto,
  • Inicjatywa lokalna – koordynuje Zespół Aktywności Społecznej „Sobieszów” oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Alei Wojska Polskiego,
  • Zróbmy to razem! - koordynuje all-ternatywa – Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży,
  • Wspólna przestrzeń – koordynuje Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.
  • Wszystkie działania nabiorą tempa we wrześniu, ale koordynatorzy już dziś zapraszają wszystkie inne organizacje pozarządowe i mieszkańców z terenu miasta i powiatu do współpracy w trosce o budowę społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.maszglos.pl