Jelenia Góra 09 lipca 2013 r.

NSZZ Solidarność
Region Jeleniogórski
ul 1-go maja 25
58-500 Jelenia Góra

Szanowny Pan
Marcin Zawiła

Prezydent
Miasta Jeleniej Góry

Szanowny Panie

Nowe przepisy dotyczące odpadów stałych wywołały bardzo szeroką dyskusję i szereg wątpliwości co do sposobu realizacji tychże zobowiązań. Można bez przesady powiedzieć, że większość mieszkańców Jeleniej Góry dzisiaj czuje się w tej materii niepewnie i do końca nie wie czy wykonuje swoje obowiązki dobrze.
W tej sytuacji możemy sobie wyobrazić jakie problemy piętrzy realizacja tych przepisów przed osobami niepełnosprawnymi, a szczególnie osobami niedowidzącymi lub niewidomymi. Dla tych osób prawidłowa segregacja odpadów to wyjątkowe wyzwanie, a o wiele wyższa cena wywozu odpadów niesegregowanych również stanowi poważny problem, w tym przypadku finansowy. W skrajnym przypadku może dojść do sytuacji karania tych ludzi za nieprawidłową segregację lub nieodpowiednie pozbywanie się odpadów.

Biorąc przedstawioną sytuację pod uwagę zwracamy się do Pana o podjęcie stosownych działań, które poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych zabezpieczą osoby niepełnosprawne przed problemami wyżej wskazanymi.

Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność sugeruje zwolnienie tych osób z segregacji odpadów i ustanowienie stawki odpłatności uwzględniającej ich najczęściej niewielkie możliwości finansowe.

Liczymy na to, że przepisy prawa dotyczące wywozu odpadów stałych nie zbudują kolejnych barier, które osoby niepełnosprawne będą zmuszone samotnie przełamywać.

Do wiadomości:

  • Radni Jeleniej Góry
  • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Mieszkańcy Jeleniej Góry