PFRON nowe 2017x400Komunikat ws. zadań zlecanych dla NGO

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecane na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których umowy z Funduszem kończą się do dnia 31 marca 2020 r.

 

Fundusz opracowuje rozwiązania, które umożliwią organizacjom pozarządowym:

  • rozliczenie umów w sytuacji niezrealizowania założonej na marzec 2020 r. wielkości wsparcia lub zaplanowanych działań, a tym samym nieosiągnięcia wskaźników określonych w umowie, bez konieczności zwrotu środków wydatkowanych na uzasadnione koszty prowadzonej działalności
    lub
  • zrealizowanie w późniejszym terminie działań zaplanowanych w projektach na marzec 2020 r.

Warunki realizacji wspomnianych rozwiązań będą indywidualnie ustalane w porozumieniach zawieranych pomiędzy PFRON a organizacjami pozarządowymi po zakończeniu określonych w umowach terminów realizacji projektów albo okresów dofinansowania projektów.