Szanowni Państwo!
Przekazujemy ważną  informację - Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych złożyła w Sejmie petycję dot. przekazywania 1,5% na
rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

    * W obecnym stanie prawnym podatnicy, którzy korzystają z ustawowej
możliwości odroczenia terminu płatności podatku dochodowego od osób
fizycznych lub rozłożenia zapłaty tego podatku na raty nie mają
gwarancji możliwości przekazywania 1,5% na rzecz organizacji pożytku
publicznego.


    * Dlatego wnioskujemy o stosowną korektę art. 45c ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwi
przekazywanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
podatnikom korzystającym z ustawowej możliwości odroczenia terminu
płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

    * Korzystanie przez podatnika z przysługujących mu praw, które
uzasadnione muszą być ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym i poparte pozytywną decyzją organu podatkowego, nie może
skutkować odebraniem mu możliwości wskazania organizacji pożytku
publicznego, którą chce wesprzeć odpisem 1,5% podatku.
     * Treść petycji:
https://ofop.eu/wp-content/uploads/2023/03/petycja-do-Sejmu-ws-15.docx

Z wyrazami szacunku
Marta Michałowska
-- 
Marta Michałowska
koordynator projektów

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

Links:
------
[1] http://www.dfop.org.pl
[2] http://www.facebook.com/dfop.org
[3] http://www.maleinicjatywy.pl
[4] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[5] http://www.wro-ngo.pl
[6] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[7] http://www.malegranty.pl
[8] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[9] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu