W dniu 30.01.2021 roku odszedł od nas

w wieku 76 lat śp. Waldemar Wiśniewski. Twórca i współtwórca dolnośląskiego ruchu diabetyków, a także Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.  Od 21 lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Miejskiego Diabetyków , a od 5 lat kierował również zarządem rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koordynując działalność kół diabetyków w : Kowarach, Lubaniu, Zgorzelcu, Mysłakowicach i Jeleniej Górze. Był również członkiem zarządu głównego Polskiego Związku Diabetyków. Od 20 lat Waldemar Wiśniewski był również wiceprezesem KSON.

         Początek przygody Waldemara z ruchem społecznym , zaczął się w latach 70 w Związku Harcerstwa Polskiego ,w którym przeszedł wszystkie szczeble funkcyjne , od zucha , aż do zastępcy komendanta jeleniogórskiego hufca ZHP. Był również członkiem władz dolnośląskiej chorągwi  ZHP.

         Umiejętności Waldemara koncentrowały się przede wszystkim na działalności obozowej, sportowej  i turystycznej. Dużym wydarzeniem było przeniesienie obozu harcerskiego z Kliczkowa na Wzgórze Kościuszki, odbyło się ono we wrześniu  1974 roku ,wtedy jeleniogórzanie mogli zapoznać się z obozowym życiem swoich dzieci, ,co cieszyło się dużym zainteresowaniem . Był to znaczący akcent obchodów Września Jeleniogórskiego ’74.

        W roku 2000 mimo doskonałej kondycji i sportowego trybu życia zachorował na cukrzyce, wtedy też założył Jeleniogórskie Stowarzyszenie Diabetyków. Po raz kolejny wyszedł jego szczególny dar do zrzeszania dużego grona ludzi  wokół idei walki z cukrzycą. W krótce po tym powstał KSON i koło diabetyków stało się jego znaczącym partnerem. Aktywna działalność koła pod przewodnictwem Waldemara, zaowocowało w krótce powstaniem kolejnych kół w różnych miastach o których wspominamy wcześniej.

       Za swą działalność Waldemar Wiśniewski był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Szczególnie cenił sobie odznakę „Przyjaciel Dziecka”, „Krzyż Za Zasługi ZHP”, oraz otrzymane na wniosek KSON u„Srebrny I Złoty Krzyże Zasługi”. Decyzją wszystkich organizacji zrzeszonych w KSON Waldek został wyróżniony tytułem Wolontariusza Roku 2020.

        W dniu 6.02 br. żegnać będziemy  śp. Waldka oddając mu hołd , jako koledze, przyjacielowi i niepospolitemu działaczowi. Pożegnamy Go z głębokim żalem i w przekonaniu , że odeszła postać nietuzinkowa, oddany ludziom działacz społeczny, człowiek „otwarty na ludzi” , a także empatyczny  i wrażliwy na potrzeby otoczenia.

Bez Waldka Wiśniewskiego jak się wydaje wszystko już nie będzie takie same . Cześć Jego pamięci

KSON

Audycja radiowa , w której będziemy wspominać Waldemara Wiśniewskiego , odbędzie się w programie Kalejdoskop Radia KSON 12.02.2021 o godz. 12 :00 można nas słuchać na www.radiokson.pl