Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie

 wśród Państwa podopiecznych i ich rodzin informacji dotyczących 2 nowo utworzonych
Ośrodków Czasowego Pobytu zlokalizowanych we Wrocławiu i w Kudowie
Zdroju.

Beneficjentami Ośrodków będą:

*             rodzice i opiekunowie oczekujący na narodziny dziecka z
niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie po porodzie dziecka;

*             osoby niesamodzielne i ich najbliższe otoczenia - rodzice
/ opiekunowie.

Ośrodki Czasowego Pobytu świadczyć będą usługi w zakresie dwóch
modeli wsparcia w zależności od momentu, w którym rodzina zostanie
objęta opieką:

*    w okresie ciąży: model obejmie opiekę prenatalną - w
zależności od potrzeb rodzice oczekujący narodzin będą mogli
uzyskać wsparcie psychologiczne (porady psychologa, psychoterapeuty,
wsparcie indywidualne i grupowe) i edukacyjne, informacje medyczne
dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z
przysługujących świadczeń - porady prawne;

*    w okresie poporodowym i dalszym okresie wychowawczym: model przerwy
wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych,
dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg,
świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne,
fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość
uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.

W załączeniu materiały promocyjne.

Z poważaniem,

Diana Hanas

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Departament Spraw Społecznych

tel. 71/ 770 41 49

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
www.umwd.dolnyslask.pl