Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zespół terapeutyczny Ośrodka składa się ze specjalistów o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pracy z osobami niepełnosprawnymi – lekarza, psychologa, rehabilitanta, logopedy, pedagoga oraz biblioterapeuty. Pomoc medyczna lekarza internisty w naszej placówce (poza NFZ) obejmuje poradnictwo medyczne w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny pracy, profilaktyki zdrowia i uzależnień, a także w uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności.

Psycholog prowadzi psychoterapię oraz udziela konsultacji w zakresie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, a także trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Podczas zajęć z rehabilitantem można uzyskać fachową poradę odnośnie diagnozy, wyboru jednostki rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji w warunkach domowych.

Zajęcia logopedy obejmują terapię zaburzeń mowy, związanych z zaburzeniami słuchu, afazją, dysglasją, jąkaniem oraz naukę mowy krtaniowej, natomiast do zadań pedagoga należą: poradnictwo dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych, wsparcie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, diagnoza predyspozycji zawodowych i pomoc dorosłym w kształceniu ustawicznym.

Kolejną formą rehabilitacji społecznej, z której można skorzystać w naszym Ośrodku jest biblioterapia - praca nad trudnymi emocjami i przeżyciami poprzez obcowanie z literaturą piękną. Ta bardzo popularna nie tylko w Europie forma terapii również w Polsce zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością.

Usługi naszej placówki przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego oraz kamiennogórskiego. Ośrodek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, rejestracja do specjalistów jest pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 700 025. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Maja Kozłowska