Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych. Szczególną uwagę zwróciła na sytuacje, oferowania przez banki usług, z których osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością nie mogą korzystać samodzielnie.

Z doniesień prasowych Rzecznik powzięła informację, że banki oferują usługę dostępu do środków pieniężnych za pomocą karty bankomatowej, w sytuacji gdy żaden z bankomatów w danej miejscowości nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących. RPO zwróciła się do Prezesa Związku Banków Polskich o poinformowanie czy opisany problem został zauważony, a także jakie działania zostały, bądź zostaną podjęte w celu wyeliminowania tej niewłaściwej praktyki oraz zapewnienia niewidomym i niedowidzącym klientom banków szerokiego dostępu do powszechnych na świecie bankomatów, wyposażonych w oprogramowanie udźwiękowiające i wyjścia słuchawkowe.

[Pismo do Prezesa Związku Banków Polskich]