Niezwykle ważny projekt realizuje Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. W sobotę (17.12) spektakl pt. "Scrooge. Opowieść Wigilijna" był dostępny dla wszystkich, bez względu na rodzaj ewentualnej niepełnosprawności.

Spektakl okraszony był audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną, tłumaczeniem na język migowy i projekcją dialogów. W ramach projektu jeleniogórska placówka kultury zakupiła m.in. niezbędny sprzęt, a po spektaklu odbyły się warsztaty, dzięki którym osoby niewidome czy niesłyszące mogły zapoznać się ze scenografią kostiumami i artystami.

Pomysł rodził się bardzo długo - zaproponowała to szefowa marketingu (Dorota Fruba) i on dojrzewał, bo jest to związane z kosztami. Pokazał się program, możliwość pozyskania pieniędzy z funduszy europejskich i natychmiast podjęliśmy działania. Udało się pozyskać 211 tys. zł. To nie tylko warsztaty, bo cała załoga musiała przejść szkolenia, musieliśmy się nauczyć jak obsługiwać takie wydarzenia. To również zakup sprzętu, czyli pętli, która służyła do audiodeskrypcji, zatrudnienie ludzi, którzy potrafią przekazać językiem migowym bezpośrednio to, co jest na scenie - powiedział Tadeusz Wnuk, dyrektor naczelny Teatru Norwida, który zapowiada, że co miesiąc osoby niewidome i niesłyszące będą mogły skorzystać z tego rodzaju udogodnień - najbliższa okazja 28 stycznia 2023 r., kiedy to zostanie zaprezentowany spektakl pt. '"Osiem kobiet".

Na widowni zasiadły zarówno osoby niewidome, jak i niesłyszące. Dla wielu była to pierwsza styczność z teatrem w tak dogodnej formie.

Było bardzo fajnie. Zanim przyszedłem, byłem sceptyczny. Nie spodziewałem się, że aż tak mi się spodoba. Wykonanie było idealne - wyznał Stanisław. - Możliwość dotknięcia makiet i kostiumów na scenie pokazała mi jak to wygląda - dodał niewidomy. - Byliśmy już na spektaklu, gdzie można było dotknąć scenografii, ale było to bez audiodeskrypcji. To ogromne przeżycie - spotkanie ze sztuką dla osób niewidomych było kiedyś niedostępne. Dzięki audiodeskrypcji wiedzą co się dzieje poza dialogiem - wyznała mama Stanisława, która zapewnia, że dzięki otwarciu placówki na osoby z niepełnosprawnością, będzie wracać z dziećmi do teatru.

Brawo, brawo, brawo. Byłem pierwszy raz w tym Teatrze. Niemal dekadę temu zbieraliśmy pieniądze na windę, a teraz nią wjeżdżamy. Obsługa teatru odprowadza nas na miejsce, zakładamy specjalne urządzenie, dzięki któremu płynie informacja co się dzieje na scenie i właściwie wiemy wszystko, widzimy oczyma wyobraźni - powiedział Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. - Dzięki temu projektowi - to jest przyszłość Teatru Norwida. Przekroczył on barierę zwykłej, ludzkiej przyzwoitości - to piękny prezent na Boże Narodzenie - dodał S. Schubert.

Przedstawiciele Teatru Norwida zapowiadają, że do końca czerwca 2023 roku będą realizować w ten sposób jeden spektakl w miesiącu. W nowym sezonie artystycznym (od września 2023 r.) działania mają być kontynuowane.

Nasze drzwi otworzyły się bardzo szeroko - cieszymy się niezmiernie. Przy realizacji tego przedsięwzięcia daliśmy możliwość udziału w kulturze osobom, które do tej pory nie mogły w pełni z tego korzystać - wyznała Dorota Fruba, koordynatorka projektu "Zobacz, usłysz, poczuj - teatr dostępny dla każdego".

Audiodeskrypcja Fundacja Katarynka:
Lektor: Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji
Tłumacz migowy: Aleksandra Szalek-Palmowska.

Spektakl prezentowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „ZOBACZ, USŁYSZ, POCZUJ – TEATR DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO”, finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.