W załączeniu  opinie do projektu strategii współpracy województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacji niniejszego dokumentu dokonaliśmy w oparciu o ponad 30 NGO a przy opracowaniu ostatecznych wniosków pracowali z nami ekonomiści, socjologowie i prawnicy jeleniogórskiego środowiska akademickiego. Prosimy o włączenie naszych uwag do strategii.