Szanowni Uczestnicy projektu „Otworzyć nowe drogi…” - Uprzejmie informujemy, że rozdanie certyfikatów ukończenia udziału w projekcie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 12.00 w świetlicy integracyjnej KSON.

Kolejnym etapem projektu "Otworzyć Nowe Drogi" są stacjonarne warsztaty psychologiczne. Podczas odbywających się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 32-godzinnych spotkań uczestnicy przyswoją niezbędne w procesie opieki umiejętności interpersonalne, poznają praktyczne metody radzenia sobie z codziennymi problemami życiowymi, a także zyskają możliwość pogłębienia wglądu w istotę swoich relacji z podopiecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzą również analizę zasobów wewnętrznych podopiecznych osób niepełnosprawnych oraz opracują skuteczne modele realizacji ich celów życiowych. Opiekunowie zostaną również zapoznani z zagadnieniem rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych oraz zyskają wiedzę, w jaki sposób poprawić jakość życia swojego oraz podopiecznych. Warsztaty są prowadzone przez psycholog Maję Kozłowską, w oparciu o jej autorski program, powstały na podstawie pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Ostatnim etapem programu będą indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone w środowisku domowym uczestników. Ich celem jest udzielenie wsparcia opiekunom w procesie wprowadzania zmian oraz stosowaniu nabytych umiejętności, a także diagnoza podstawowych problemów osób niepełnosprawnych.

1. 17 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

2. 18 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

3. 19 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

4. 23 lipiec 2013 r. godz. 9.00 - 12.00

5. 24 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

6. 25 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00

7. 26 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 15.00

8. 27 lipiec 2013 r. godz. 10.00 - 14.00