1. Warsztaty integrująco - motywujące

  • Warsztaty wyjazdowe - zapewniamy bezpłatnie:
  • wykwalifikowaną kadrę trenerów, nocleg w hotelu w atrakcyjnej miejscowości, całodzienne wyżywienie, dojazd.
  • W programie m.in.
  • "Niepełnosprawność: czym jest? Co daje? Co zabiera?", "Odetchnij aby obdarować innych, komfort i relaks", "Skąd brać siłę i energię do działania?", "Jak być asystentem w procesie poszukiwania pracy dla podopiecznego?", "Jak opracować bilans umiejętności i możliwości podopiecznego?".
  • Kontynuacją warsztatów wyjazdowych będą warsztaty stacjonarne.
  • W programie m.in.
  • "Czego pragniesz dla swojego podopiecznego?", "Jak widzisz przyszłość swojego podopiecznego?", "Co możesz od niego dostać?", "W czym możesz na niego liczyć?", "Realcje w rodzinie", "Jak kształtuje się seksualność osób niepełnosprawnych?", "Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych?", "Jak rozmawiać z podopiecznym o zachowaniach seksualnych?".

 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne

  • Konsultacje te będą okazją do uzyskania wsparcia podczas wprowadzania zmian w konkretnych okolicznościach.
  • Konsultacje będą prowadzone w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika. Będą one również okazją do kontaktu i przeprowadzenia rozmów z niepełnosprawnymi podopiecznymi i zdiagnozowania ich głównych problemów.
  • Zapewniamy wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty.