Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i kujawsko - pomorskiego.

 Pod pojęciem "opiekun" rozumie się: rodzica, współmałżonka, rodzeństwo, dziecko lub inną osobę z najblizszego otoczenia osoby niepełnosprawnej sprawującej na co dzień opiekę nad tą osobą.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie ANKIETY REKRUTACYJNEJ w siedzibie realizatora projektu.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH FORMA WSPARCIA:
  • 1. Warsztaty integrująco - motywujące (Zajęcia z trenterem, wyjazdowe i stacjonarne).
  • 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne (w środowisku Uczestnika) oraz wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty).
Rekrutacja trwa od 06 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY! W związku z dużym zaiteresowaniem rekrutacja do projektu kończy się w środę o godz. 10.00.