Publikujemy za Ministerstwem Zdrowia założenia

"Ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia".ogólnopolska debatax400

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej. Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga – zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – publicznej dyskusji.

Zamierzamy ustalić priorytety i wytyczyć cele działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów. Dyskusja o przyszłym kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie oparta na oczekiwaniach naszego społeczeństwa. Wynikać będzie ze społecznej świadomości odnośnie potrzeb, możliwości i wspólnej odpowiedzialności za ten ważny obszar życia społecznego i funkcjonowania państwa.

Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na trzy najważniejsze pytania:
1. Jak podzielić, jak najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia
2. Co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej
3. W jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie.

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dlatego kluczową kwestią jest, jak ukształtować system ochrony zdrowia, aby efektywnie zagospodarować pieniądze, które będą na niego przeznaczane. Publiczna dyskusja obejmie generalną filozofię oraz poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia, poczynając od rozwiązań prawnych, przez organizację opieki medycznej, zakresy odpowiedzialności administracji publicznej - państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego.

Planujemy przedstawić i poddać krytycznej ocenie zasady działania systemów ochrony zdrowia w innych krajach europejskich, aby wyciągnąć wnioski i poszukiwać najlepszych wzorców do naśladowania. Dyskusja obejmie także oczekiwania społeczne, formułowane na podstawie szerokich badań społecznych oraz analiz eksperckich.

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie wydawać najbardziej efektywnie - jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność, zwłaszcza na choroby przewlekłe i cywilizacyjne, oraz podnieść skuteczność leczenia.

Minister Łukasz Szumowski jako inicjator ogólnopolskiej debaty ma nadzieję, że dzięki niej powstanie wieloletni plan rozwoju służby zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych, tak aby konsekwentnie dążyć do osiągnięcia wytyczonych celów, niezależnie od zmian politycznych i ekonomicznych. Ewolucyjna poprawa działania służby zdrowia jest zadaniem wykraczającym poza jedną kadencję władz publicznych. Długofalowy plan działania musi być oparty na szerokim porozumieniu, wypracowaniu przez zainteresowane środowiska wspólnych celów oraz uzgodnieniu priorytetów.

Zdrowie - to wspólna odpowiedzialność i wspólne dobro wszystkich obywateli Polski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: „Chciałbym, żebyśmy wspólnie określili, czego oczekujemy od systemu opieki zdrowotnej, w jaki sposób go chcemy zmieniać, jakich mierników używać, jaki system finansowania stosować. Zmiany w służbie zdrowia dotyczą nas wszystkich, to nasza wspólna troska i odpowiedzialność. Nasz rząd zdecydował, że na ochronę zdrowia przeznaczymy znacznie więcej pieniędzy niż dotychczas. To będzie skokowy wzrost – do poziomu 6% PKB w ciągu najbliższych kilku lat. W latach 2018-2024 zgodnie z „ustawą 6 procent” planujemy przekazanie na zdrowie ponad 830 miliardów złotych. Dla porównania w latach 2008-2014 publiczne wydatki na zdrowie wyniosły 465 miliardów złotych. Chcemy, aby te ogromne środki finansowe były dobrze i efektywnie wydane i aby poprawiły stan zdrowia całego społeczeństwa oraz komfort wszystkich pacjentów.

Dlatego zapraszam do dyskusji pacjentów, pracodawców, lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych, samorządy, wyższe uczelnie i ekspertów. Słowem – zapraszam do dialogu wszystkich, którym zależy na poprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Ustalmy wspólnie, jak chcemy kształtować system ochrony zdrowia, jakie wytyczyć priorytety i jak je osiągnąć.

Liczę na to, że w wyniku ogólnonarodowej debaty powstanie strategia odpowiedzialnego rozwoju dla polskiej ochrony zdrowia. Wspólnie określimy zarówno bieżące zadania, ale też bardziej odległe cele, wytyczone na co najmniej 10 lat naprzód. Wypracujemy przyszły kształt naszej służby zdrowia.”

Prof. Paweł Górski, przewodniczący społecznej Rady Programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”: „Pierwsza debata powinna ustalić ramy modelowe ochrony zdrowia. Chodzi zatem o ustalenie pionowej i poziomej struktury ochrony zdrowia i zadań dla poszczególnych jej ogniw. Podstawowe znaczenie będzie miało także określenie zasad współdziałania nie tylko struktur tradycyjnie rozumianych jako służby medyczne, ale także interakcji z innymi organami służb państwowych. Liczę, że ostateczny produkt debat będzie miał znaczenie nie tylko doktrynalne, ale stworzy praktyczne zalecenia dla działań etapowych.”

Prof. Piotr Czauderna: „Ktoś może zapytać, po co kolejna debata na temat ochrony zdrowia, przecież tyle ich już było. Jednak tym razem chodzi o coś innego: o nakreślenie czytelnego planu na przyszłość – planu, który odpowie na liczne wyzwania, przed którymi stajemy, i który będzie zgodny z naszymi aspiracjami oraz ze stopniem rozwoju ekonomicznego kraju.”

Prof. Tomasz Hryniewiecki: „Choroby nowotworowe i choroby układu krążenia - to dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków. Odpowiadają za ponad 70% wszystkich zgonów. W swoim exposé Premier zapowiedział nie tylko wzrost wydatków na ochronę zdrowia, ale też wskazał wyraźnie, że profilaktyka i leczenie tych chorób będą priorytetami rządu. Dzięki temu właśnie teraz możemy zaproponować wiele korzystnych dla pacjentów zmian w systemie opieki onkologicznej i kardiologicznej. One również powinny być przedyskutowane w czasie ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia”.

Prof. Waldemar Paruch: „Z licznych analiz wynika, że opieka zdrowotna jest najważniejszym problemem społecznym w Polsce. Został on również uznany przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé za pierwsze zadanie rządu, bowiem stan służby zdrowia stanowi bezpośrednio o jakości życia w Polsce.”

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka: „Stoimy na progu historycznego wzrostu wydatków na służbę zdrowia, ale to organizacja systemu i zasady, na jakich będzie funkcjonował w kolejnych latach rozstrzygną, czy dobrze wykorzystamy tę szansę”.

Harmonogram konferencji, które będą się składać na ogólnonarodową debatę "Wspólnie dla Zdrowia":

czerwiec 2018, Warszawa– Pacjent i system: zasady działania opieki medycznej

wrzesień 2018, Krynica Zdrój – Medycyna, finanse, gospodarka październik 2018, Łódź – Własność, zarządzanie, odpowiedzialność

grudzień 2018, Lublin – Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój

luty 2019, Gdańsk - Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta

kwiecień 2019, Białystok – Innowacje, technologie, efektywność

czerwiec 2019, Warszawa - Społeczny Program Zdrowie 2020+

Więcej informacji: Biuro Prasy i Promocji, Ministerstwo Zdrowia
Tel. 22 634 9303
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gov.pl/zdrowie 

za: https://www.gov.pl/zdrowie/ogolnonarodowa-debata-o-kierunkach-zmian-w-ochronie-zdrowia