PILNIE POSZUKUJĘ OPIEKI DLA 11- LETNIEGO NIEPEŁNOSPRAWNEGO SYNA-
/NIEDOWŁAD LEWOSTRONNY, NIEDOWIDZENIE, DZIECKO PORUSZA SIĘ BEZ POMOCY DRUGIEJ OSOBY/.
2-3 GODZINY DZIENNIE –ZAPEWNIENIE OPIEKI POMIĘDZY POWROTEM DZIECKA ZE SZKOŁY, A POWROTEM RODZICA Z PRACY. 

E. KAWEŃSKA 

Kontakt telefoniczny: 75 671 7901 lub 664 900 672