merkury 400x400Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

Pierwszy nabór zgłoszeń trwa do 5 września 2016 r.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub

organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

wrzos wspólnota

 

• osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

• osoby prawne (publiczne i prywatne) • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

• wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnegoOFERUJEMY

• wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem

• wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów • poziom finansowania – 100 %

• wsparcie opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania

Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów.

Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

• czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;

• czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);

• czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;

• czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;

• czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”.

TERMINY: Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).

Do 05.09.2016 r. trwa pierwszy nabór Kart Zgłoszeń Innowacji. Termin pierwszego posiedzenia komisji oceniającej Specyfikacje Innowacji (wypełniane po zaakceptowaniu Kart Zgłoszeń) to: 16-23.09.2016.

Wyniki z pierwszego naboru: 26.09.2016. Orientacyjny termin zawierania umów z pierwszego naboru: do 30.09.2016.

Kolejne terminy posiedzenia komisji będą podawane na stronie internetowej w miarę napływu pomysłów na innowację.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1 Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

2 Karta zgłoszenia innowacji

3 Karta oceny innowacji

4 Specyfikacja innowacji

5 Budżet innowacji

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach:

www.merkury.org.pl www.wrzos.org.pl

UWAGA! Osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje prosimy o kontakt z animatorami w Punktach Inkubacji Innowacji:

Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Nabycińska 19. Pok. 409, 53-677 Wrocław tel. 71 793 23 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn tel./ fax 531 022 712, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.