Odszedł od nas wielki człowiek – ks. Kanonik Stanisław Jurczuk założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Był pomysłodawcą kompleksowego programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych od najwcześniejszego dzieciństwa po późną starość, poprzez utworzenie i prowadzenie placówek służących wszystkim grupom wiekowym.

Pełnił także funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie i Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Milanówku. W latach 1997-2001 był doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a od 2016 roku – członkiem sekcji polityki społecznej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Był również laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju. Pozostawił żal w sercach nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również wszystkich Polaków, którym nie obojętne są losy tego środowiska. Zawsze był obecny w działaniach, które zmierzały do poprawy sytuacji tej grupy społecznej. Posiadał ogromną umiejętność tak ważną dla ludzi niosących pomoc - sztukę empatii, altruizmu i kompromisu, zachowując przy tym konsekwencję w postępowaniu dla dobra ludzi, których reprezentował. Z powodu tego smutnego i tragicznego faktu, Zarząd i Rada Nadzorcza Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" pragnie złożyć kondolencje na ręce władz Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a za ich pośrednictwem wszystkim, którzy szanowali i cenili nieodżałowanej pamięci księdza kanonika Stanisława Jurczuka.

Z wyrazami głębokiego żału 

Prezes Zarządu Fundacjii Stanisław Brona