W odpowiedzi na nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, które publikowaliśmy na początku grudnia (dostępne tutaj: List do Rzecznika Praw Obywatelskich) przekazujemy Państwu odpowiedź jaką otrzymaliśmy. Ponadto publikujemy również Apel Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o Osobach Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.