PFRON nowe 2017x400Do współpracy z Funduszem przystąpiły organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracyKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Eudajmonia.

Porozumienie odnosi się do wspólnych działań w zakresiepodnoszenia świadomości społecznej związanej z problematyką niepełnosprawności, w tym promowania programu PFRON „Stabilne Zatrudnienie” oraz dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej.

za: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/oddzial-dolnoslaski-pfron-podpisal-porozumienia-o-wspolpracy-w-ramach-programu-stabilne-zat/