Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1 stycznia br. zmieniły się także kwoty maksymalne dofinansowania dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – dla tych pierwszych, zatrudnionych na rynku chronionym, wynosi ono 600 zł, a na otwartym rynku pracy – 420 zł. Dla pracownika z umiarkowanym stopniem pracodawca na rynku chronionym dostanie maksymalnie 1500 zł dofinansowania, a na rynku otwartym – 1050 zł.

Kolejną zmianą jest konieczność wysyłania przez pracodawców informacji i deklaracji rocznych do PFRON. Pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadający wskaźnik co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do dnia 20 stycznia 2013 r. do PFRON informację o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Również do 20 stycznia prowadzący zakłady pracy chronionej muszą przesłać do wojewody właściwego dla siedziby zakładu informację półroczną za drugie półrocze roku sprawozdawczego.

Źródło: www.niepełnosprawni.pl