ZEBEx400W naszej gazecie „Niepełnosprawni tu i Teraz” nr 1/91/2017 (styczeń/luty) zamieściliśmy artykuł Doktora Piotra Borowskiego pod tytułem „Stomatologia niepełnosprawnych na jednej wizycie, czyli jak leczyć zęby bez bólu i stresu- za darmo” na temat możliwości leczenia zębów przy pełnym dofinansowaniu środków NFZ w Republice Czeskiej w ramach tzw. Dyrektywy Transgranicznej.

W związku z licznymi pytaniami naszych PT CZYTELNIKÓW zamieszczamy informację dotycząca szczegółowych procedur z tym związanych:

Dodatkowo osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługują materiały kompozytowe (światłoutwardzalne) i znieczulenie ogólne do leczenia.

Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej), badanie lekarskie kontrolne - 3 razy w okresie 12 miesięcy, badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Badanie żywości zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
Rentgenodiagnostyka - do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji (przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych: zdjęcia zębowe wewnątrzustne.
Znieczulenie (przysługuje w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych): znieczulenie miejscowe powierzchniowe, jako samodzielne znieczulenie, znieczulenie miejscowe nasiękowe, znieczulenie przewodowe wewnątrzustne. oral checkups zab11
Leczenie choroby próchnicowej zębów: leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb, postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi, opatrunek leczniczy w zębie stałym, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na dwóch powierzchniach, całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na dwóch powierzchniach, całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na trzech powierzchniach (MOD).
Inne zabiegi stomatologii zachowawczej: trepanacja (,,otwarcie'') martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem, dewitalizacja (,,zatrucie nerwu zęba'') miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem.
Leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych: ekstyrpacja przyżyciowa (,,usunięcie żywej'') miazgi 1 kanału, ekstyrpacja zdewitalizowanej (,,usunięcie martwej'') miazgi zęba 1 kanału, czasowe wypełnienie 1 kanału, ostateczne wypełnienie 1 kanału, leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z zakażonym kanałem, z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony).
Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia: usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego - 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia, płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdąwizytę), leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę), kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba'') zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku), plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku), unieruchomienie zębów ligaturą drucianą.
Usunięcie zęba (opisane procedury nie obejmują znieczulenia oraz zaopatrzenia rany): usunięcie zęba jednokorzeniowego, usunięcie zęba wielokorzeniowego, usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni, usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe, z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnego, operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego.
Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej - wykonywane samodzielnie lub w powiązaniu z innymi świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych: chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów, łącznie ze szwem, chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonejrany, zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń, jako zabieg odrębny, wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka / biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki, plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako samodzielne postępowanie, plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych, nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem, repozycja (,,nastawienie'') i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów, repozycja (,,nastawienie'') i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami, tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy, założenie drucianej szyny nazębnej, zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia, repozycja (,,nastawienie'') i unieruchomienie zwichniętej żuchwy.
Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata: uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym, uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym, zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej, zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej, odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki, całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy. Co powinniśmy wiedzieć o usługach stomatologicznych refundowanych przez NFZ.

WAŻNE!!!

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach ubezpieczenia w NFZ:
1. „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby szare - amalgamatowe.
2. Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.
3. Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia - proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata.

WAŻNE! Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

4. Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi. W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują ponadto: o badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku o kontrolne badania lekarskie - 3 razy w roku o zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne o leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej o usunięcie kamienia nazębnego. Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. przysługują ponadto: o zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7. r.ż.) o lakierowanie wszystkich zębów stałych o impregnacja zębiny zębów mlecznych o kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych o leczenie chorób przyzębia o leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 r.ż. – aparat ruchomy.

Informujemy także, że na początku marca odbyliśmy testowy wyjazd z udziałem 3 niepełnosprawnych pacjentów do Nachodu w Czechach.

Miło nam poinformować, że dokonano pełnej sanacji jamy ustnej w czasie tej jednej wizyty.

Planowane wizyty mogą rozpocząć się w Nachodzie już w maju br., a jedyną opłatą, jaką ponosi pacjent jest koszt przejazdu.

W przypadku dalszych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
telefoniczny 75 75 242 54 lub
osobiście w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47A
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.