Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Koordynator Centrum Wolontariatu - Elżbieta Schubert

Praca w Sejmiku opiera się o zasadę wolontariatu. Z wolontariuszami za ich zgodą podpisywane są umowy wolontariacie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.  Wolontariusze funkcjonują w oparciu w większości o zasadę podpisywania umów. Według stanu na dzień na czerwiec 2020 mamy zarejestrowanych 61 takich umów.

Wolontariat grupuje ludzi  chcących nieodpłatnie (za ewentualnym wcześniej uzgodnionym zwrotów poniesionych kosztów) nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, seniorom  i grupą zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom polega na wspieraniu i motywowaniu do aktywności. Wolontariuszy w strukturze organizacji członkowskich KSON gromadzi również stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora i Wolontariusza Wolontariatem zajmuje się Elżbieta Schubert - tel. 75 75 24254.