Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Karkonoski Regionråd for Funksjonshemmede

KRF er en paraplyorganisasjon som samler 12 frivillige organisasjoner for funksjonshemmede, 38 støtteorganisasjoner, inkludert vernede bedrifter, hvor hver medlemsorganisasjon beholder full suverenitet i sine egne handlinger.

KRF opptrer på vegne av de mange tusen medlemmer og uorganiserte personer med nedsatte funksjonsevner,og er nå en ledende organisasjon som representerer en stor del av miljøet.

Rådets formål formålet er å bidra til sosial inkludering, overgang til arbeid, og aktiv deltakelse av funksjonshemmede i samfunnet for, gjennom kompleks problemløsning, ved hjelp av en rekke tiltak i samarbeid med lokale myndigheter.

Fra 8. mars 2004 har KRF status som en allmennyttig organisasjon. KRF ble tildelt pris for " Den beste frivillige organisasjon i Nedre Silesia " i desember 2005. I juni 2014 ble KRF tildelt tittelen " Distinguished for Jelenia Gora " av det lokale bystyret. Vi er medlem av Nedre Silesia Forening for frivillige organisasjoner og Nasjonalt Forum for Funksjonshemmede.

 

KRF har som oppgave å:

  • representere, fremme og samordne funksjonshemmedes interesser
  • samarbeide med medlemsorganisasjoner for å sikre funksjonshemmedes interesser samt etablering og koordinering av felles relasjoner medmålsetting om full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede i samfunnet
  • støtte alle aktivitetersom fremmer rett til full deltakelse og like rettigheter på alle områder i samfunnet.
  • aktivisere barn og unge i områder som utdanning, vitenskap, teknologi, fysisk aktivitet og idrett.  
  • jobbe aktivt med å fjerne arkitektoniske og sosiale barrierer
  • gripe inn ved konkrete individuelle eller kollektive utfordringer for funksjonshemmede
  • planlegge og gjennomføre kultur- ,idretts- og fritids arrangementer, og støtte funksjonshemmedes aktivitet i disse områdene.

 

Siden 2008 driver KRF et vikarbyrå for funksjonshemmede samt et informasjonskontor som bistår med:

  • gratis juridisk hjelp
  • psykologisk tjeneste og
  • sosialrådgivning.

 

Vår gratis hjelpetelefon 800 700 025 og de regionale KRF kontorene i Szczecin, Gorzow, Zielona Gora, Jelenia Gora, Cieszyn, Krakow, Bydgoszcz og Torun rekker mange tusen mennesker med nedsatte funksjonsevner og deres familier, og bidrar til å løse deres personlige utfordringer.

I 8 år har KRF kjørt en bred mediakampanje via bladet " Funksjonshemmede Her og Nå" og TV nyhetsmagasin  "Karkonoska Integrasjons TV ".

KRF  arbeider for å påvirke samfunnet gjennom innspill i politiske prosesser og planer, representasjon i ulike råd og utvalg og aktivt søk om midler til gjennomføring av mange ulike prosjekter og arrangementer for funksjonshemmede. KRF fungerer også som en vaktbikkjeorganisasjon som passer på funksjonshemmedes  interesser.

Siden 2007, i samarbeidet med Stefan Batory Organisasjon, utfører vi en kampanje "Din stemme, ditt valg", som inspirerer til en bred samfunnsdialog.