3bieszczadyx400W ostatnich dniach lutego odbyła się na Podkarpaciu, w Bieszczadach w miejscowości Lutowiska kolejna  Konferencja na temat dostępności gór dla osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin z dziećmi na wózkach. Organizatorem Konferencji była Fundacja GOPR pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, oraz wicemarszałka woj. śląskiego Beaty Białowąs. Obecna na Konferencji była Minister Funduszy i Rozwoju Regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wicewojewoda Śląski Jolanta Sawicka,  przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych i licznie przybyli niepełnosprawni uczestnicy ruchu turystycznego z całego kraju. Pośród gości byli również przedstawiciele Karkonoszy.

Przedstawiliśmy – mówi R. Czosnyka z KSON – nasze dobre praktyki udostępniania Karkonoszy ludziom sprawnym inaczej. Pokazaliśmy 2 filmy tematyczne: o jedynej w Polsce wysokogórskiej trasie dedykowanej osobom niepełnosprawnym z Kopy do Równi pod Śnieżką, oraz o asystenturze turystycznej osób z niepełnosprawnościami na przykładzie wycieczki w góry Sokole.  Oba filmy spotkały się z dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem polegającym na potrzebie wymiany takich dobrych praktyk.

Minister Jarosińska - Jedynak w wyjątkowo ciepły sposób zauważała potrzeby osób niepełnosprawnych w turystyce i omówiła jakie szanse na dostosowanie dostępności gór daje rządowy program pn „Dostępność plus”, który przewiduje zaangażowanie środków na ten cel w wysokości 23 miliardów do 2025 roku. Jest zatem szansa – mówiła Pani minister – na opracowanie logicznej, przyjaznej wszystkim formy finansowania potrzeb, oczywiście przy rozsądnej partycypacji lokalnych władz samorządowych. W trakcie konferencji w ramach panelowych spotkań, KSON wyszedł z propozycją utworzenia Ligii Gór otwartych dla Wszystkich (robocza nazwa), która polegała by na przeniesieniu dobrych praktyk z Karkonoszy w inne, łatwiej dostępne obszary górskie jak na przykład Bieszczady, Beskidy czy Jura Krakowsko-Częstochowska. Propozycja ta spotkała się z żywym zainteresowaniem i stworzono już zespół roboczy w którym uczestniczył będzie z ramienia Podkarpacia Witold Tomaka – prezes Zarządu Głównego GOPR. Będziemy starali się tak to zorganizować - mówi prezes Tomaka - aby na kolejnej VI Konferencji „Góry otwarte dla Wszystkich”, która planowana jest 4-5 maja br. w Jeleniej Górze podpisać odnośne porozumienie, zapraszając do współpracy m.in. Parki Narodowe, Lasy Państwowe, ngo-sy z południa Polski. Zarówno Minister Jarosińska – Jedynak jak i Marszałek Województwa Podkarpackiego potwierdzili chęć uczestnictwa w jeleniogórskiej Konferencji.

Konferencja odbywała się w Gościńcu Hreptiów, w pięknym krajobrazie który reżyser Jerzy Hofman wykorzystał przy zdjęciach plenerowych do pierwszej telewizyjnej ekranizacji Pana Wołodyjowskiego. Warto zauważyć, że obiekt ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W drugim dniu Konferencji organizatorzy zabrali Uczestników na wycieczkę do Bacówki Pod Małą Rafką. To obiekt PTTK, który jako pierwszy w Bieszczadach ma być dostosowany do potrzeb tej szczególnej grupy turystów.