NOWE PROJEKTY KSON NA ROK 2022.

Poprawa dostępu do górskich tras turystycznych.

“Miło jest nam poinformować - mówi Iwona Pikosz z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych - że KSONOWI  udało się w dużej stawce konkurentów  zdobyć środki z PFRON na poprawę dostępności tras turystycznych w Karkonoszach”.

Celem projektu jest zapewnienie osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościami lepszej dostępności do szlaków, infrastruktury turystycznej oraz usług cyfrowych i komunikacyjnych. 

Cechą wyróżniającą ten projekt jest kompleksowe podejście do problematyki dostępności. Projekt odpowiada na tę potrzebę modernizacji i remontu obiektów, oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Do główne zadań projektu należały:

Adaptacja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nawierzchni drogi nr 46 w leśnictwie Kamieńczyk oraz szlaku do Wodospadu Szklarki, adaptacja strefy wypoczynkowej przy Wodospadzie Kamieńczyka oraz szlaku żółtego do schroniska pod Łabskim Szczytem,

poprawa dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących – tyflografiki przy pulpitach informacyjno-edukacyjnych na szlakach oraz tyflomodele wodospadów Szklarki i Kamieńczyka. Istotnym elementem jest również promocja i popularyzacja turystyki dostosowanej do osób z niepełnosprawnością – platforma internetowa „ONE-turysta i e- przewodnik turystyczny po Karkonoszach”.

“Sejmik zakończył rok 2021 - mówi Monika Żak z KSON - dziesięcioma projektami. Wszystkie wskaźniki tych projektów z tym najtrudniejszym, dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach administracji państwowej na terenie kraju zostały osiągnięte. Ze stażu w Ministerstwach, Urzędach Wojewódzkich, w Policji i w Straży Granicznej skorzystało w sumie 228 osób. Coraz więcej stażystów przechodzi na etaty, co jest namacalnym dowodem na to, że pracownicy ze statusem niepełnosprawności zasługują na uznanie, o czym przekonują się również pracodawcy. Projekt “Stabilne Zatrudnienie” ma szansę na kontynuację w roku 2022. Otwieranie rynku pracy na osoby niepełnosprawne to specjalizacja Sejmiku od ponad 10 lat, i temu służy kolejny duży projekt, zakładający zatrudnienie na otwartym rynku pracy z całym “oprzyrządowaniem” czyli z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, opieki trenerów i pośredników pracy, wsparcia psychologicznego i wsparcia asystentów.

Projekt zakłada zatrudnienie na terenie całego kraju - mówi koordy projektu Iwona Pikosz z KSON - zatrudnienie 90 osób głównie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W związku z tym poszukujemy osób które możemy zatrudnić w projekcie przy pracach wspierających młodych pracowników w zakładach pracy. Projekt trwa 18 mcy.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ww.kson.pl, w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy Osiedlu Robotniczym 47A w godzinach od 10 do 16, lub pod numerem telefonu 75 75 24 254.