Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesunęło o rok datę wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe uregulowania w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. 

Każda osoba niepełnosprawna, która chce korzystać z ulg jej przysługujących musi posiadać aktualne „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” oraz „legitymację osoby niepełnosprawnej”. Wydawaniem zarówno orzeczeń jak legitymacji zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

We wrześniu 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znowelizowało Ustawę o rehabilitacji. Zmieniono zapisy dotyczące zasad wydawania legitymacji osobom z niepełnosprawnością. Dokument ma być wystawiany na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Nie może on jednak być okres dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat. Dokument ma być wydawany bezpłatnie.

 Nowe legitymacje miały obowiązywać od 1 października 2016 roku. 10 marca Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że z przyczyn finansowych wydawanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnością na nowych zasadach będzie przesunięte na rok 2017.

Tę informację potwierdziło biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Podjęte zostały działania służące przesunięciu o rok wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe uregulowania w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność – czytamy w komunikacie. 

Osoby, które posiadają „starą” Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, mogą spokojnie posługiwać się nią nadal. No chyba, że skończy się jej okres ważności, bądź kończy się okres ważności orzeczenia. Wówczas konieczna będzie jej wymiana. 

 

Andrzej Koenig - niewidomy