We wtorek 28 października br. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyła się uroczystość składająca się z trzech części. Pierwsza dotyczyła odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej, na której oprócz twórców jeleniogórskiej rehabilitacji balneologicznej( prof. dr hab. n. med. Wiktor Dega i dr n. med. Jerzy Timmler), umieszczono nazwisko głównego autora ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i PFRON Jerzego Huberta Modrzejewskiego. Jerzy Hubert Modrzejewski zmarł przed 16 laty i do końca pełnił funkcję prezesa największego zakładu pracy chronionej w regionie - Spółdzielni Inwalidów SIMET. Odsłonięcia tablicy dokonała żona Pana Jerzego - Mirosława Modrzejewska wraz z Ryszardem Grotem - prezesem SIMETU.

W drugiej części Pani Zofia Ulatowska - dyrektor wrocławskiego biura Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg, odsłoniła tablicę, inaugurując działalność w siedzibie Sejmiku społecznego biura Pani Poseł. Motywem utworzenia tej placówki było zainteresowanie Pani Poseł, problemami osób starszych i niepełnosprawnych, a Sejmik ma w tym względzie dużą wiedzę popartą informacjami przychodzącymi z ośmiu biur terenowych funkcjonujących na terenie kraju. Biuro jest czynne w każdy poniedziałek w godzinach od 12 do 14, obsługują je społeczni asystenci Pani Poseł Kamila Kurczewska i Pan Tadeusz Smoliński. W biurze będzie można uzyskać nie tylko informacje o pracach Parlamentu Europejskiego we wszystkich interesujących mieszkańców dziedzinach, ale także zaopatrzyć się w niezbędne materiały i wydawnictwa informacyjne. Na stronie www.kson.pl umieszczona będzie zakładka o działalności poselskiej Pani Lidii Geringer de Oedenberg.

W trakcie trzeciej części spotkania, goście zapoznali się z efektami prac remontowych Sejmiku(oddano już do użytku nowoczesne toalety), podsumowano współprace z radnymi Rady Miasta Jeleniej Góry w ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, Masz wybór” w programie „Dostępni Radni”. Wyróżniono podziękowaniami 7 radnych miejskich którzy na bieżąco współpracowali z organizacjami niepełnosprawnych i nieśli pomoc znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkańcom miasta i powiatu: Wojciecha Chadżego, Zbigniewa Ładzińskiego, Krzysztofa Mroza, Miłosza Sajnoga, Józefa Sarzyńskiego, Rafała Szymańskiego, Leszka Wrotniewskiego oraz wieloletniego przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana Jerzego Pokoja. Warto zwrócić uwagę, że są to postaci o różnych orientacjach politycznych, których zjednoczyła chęć służenia ludziom. Wręczono też rekomendacje tym, którzy w opinii środowiska niepełnosprawnych powinni znaleźć się z dobrym skutkiem na listach kandydatów do rady miasta i powiatu i tutaj tez należy podkreślić, że rekomendacje te dotyczyły całego przekroju społeczno-politycznego od list partyjnych po obywatelskie komitety wyborcze. Na spotkaniu wicewojewoda dolnośląski Pani Ewa Mańkowska wręczyła brązowe Krzyże Zasługi: radnemu, Rotarianinowi i przedsiębiorcy Wojciechowi Chadżemu oraz dziekanowi dekanatu jeleniogórskiego i proboszczowi parafii Św. Jana Ewangelisty i Apostoła ks. dr Krzysztofowi Kowalczykowi - kapelanowi środowiska osób niepełnosprawnych.

8.jpg32.jpg35.jpg23.jpg51.jpg41.jpg7.jpg17.jpg19.jpg57.jpg54.jpg3.jpg20.jpg27.jpg15.jpg5.jpg36.jpg