Koleżanki i Koledzy przesyłam informacje

dot. spisu powszechnego , który będzie się odbywał od 1.04.2021 do 30.06.2021.

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1005

 

Na prośbę Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych przesyłam
informacje dot. zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 – w załączniku.

Z poważaniem,

Diana Hanas

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Departament Spraw Społecznych

tel. 71/ 770 41 49

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
www.umwd.dolnyslask.pl