Wspaniałym krokiem w tym kierunku jest inicjatywa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które wspólnie z Ukrainą realizuje projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Projekt zakłada utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia ma także kreować nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Jego efektem będzie też zwiększenie liczby muzeów powszechnie dostępnych, powszechnie tzn. z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zwiedzających. Taki jest trend światowy i europejski i mamy nadzieję, że dobre wiatry ideę Akademii przeniosą także do muzeów Dolnego Śląska w tym Kotliny Jeleniogórskiej.

Z Satysfakcją odnotować trzeba, że Karkonoskie Muzeum w Jeleniej Górze dzięki nakładom remontowym i modernizacyjnym zadbało o niepełnosprawnych. Wiele jest jednak do zrobienia w tym zakresie innych muzeów, do których prowadzą najczęściej schody.