Zdrowia oraz otwartości na drugiego człowieka życzyli sobie uczestnicy 14. Spotkania Opłatkowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Ok. 50 osób współpracujących z KSON-em oraz działających na rzecz osób niepełnosprawnych złożyło sobie życzenia i podzieliło się opłatkiem.

Dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze zaprezentowały jasełka. Kapelan Sejmiku ks. Krzysztof Kowalczyk oraz dyrektor Caritasu Diecezji Legnickiej ks. prałat Czesław Włodarczyk mówili o rodzinie, która jest podstawą szczęścia na Ziemi i w Królestwie Niebieskim.

Stanisław Schubert, prezes KSON-u złożył wszystkim serdeczne życzenia. - Ponieważ prezydent USA Barack Obama pojednał się z Raulem Castro, bratem Fidela, dzięki czemu światełko pokoju przemierzyło ocean, również my w Jeleniej Górze życzymy wszystkim pokoju, zdrowia i szczęśliwego 2015 roku. Ten, kto w czasie orki ogląda się za siebie nie dochodzi do Królestwa Niebieskiego. Intencją naszych spotkań jest bycie razem i cieszenie się z każdej chwili, które są tak ulotne – podkreślał Stanisław Schubert.

W spotkaniu wzięły oczywiście udział osoby niepełnosprawne. – Sobie życzyłbym zdrowia. Chciałbym też, by w naszym mieście urzędy i jednostki kultury bardziej otworzyły się na osoby niedosłyszące oraz głuche i szkoliły pracowników z języka migowego – mówił Bartłomiej Zagrobelny ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Przyjaciele”.

- Pragnę, by w kolejnym roku powstało w Jeleniej Górze więcej miejsc pracy dla ludzi młodych oraz – w zakładach pracy chronionej - dla niepełnosprawnych intelektualnie. By radni zajmowali się bardziej sprawami ludzi niepełnosprawnych i biednych, a mieszkańcy okazywali im więcej życzliwości - podkreślała Barbara Zagrobelna, prezes SONIiR „Przyjaciele”.

Spotkanie opłatkowe zostało wsparte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nim wielu oficjeli, radni, przedstawiciele prezydenta miasta a także prezesi klubów rotariańskich z Jeleniej Góry i Czech.

Tekst i fot. Aga Dutkowska

4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG6.JPG1.JPG