Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Możemy z dumą powiedzieć, że nie był to czas zmarnowany. Dokonały się znaczące przemiany społeczne. Prawa osób z niepełnosprawnością zostały zapisane w niezwykle ważnym dokumencie międzynarodowym - Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Kolejnym istotnym krokiem była ratyfikacja Konwencji w 2012 roku przez Polskę. Od tego momentu rozpoczęliśmy nowy etap w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tym szczególnym dniu w całym kraju odbywają się okolicznościowe spotkania, występy artystyczne, konferencje tematyczne – wszystko by zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne są integralną częścią społeczeństwa. Istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, czy też wolontariusze. Ogromna inwencja i wszechstronne działania wspierające osoby niepełnosprawne na wszelkich możliwych polach, pozwalają na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, na zminimalizowanie barier w otaczającym świecie.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest okazją do przekazania wyrazów szacunku, uznania i serdecznych życzeń dla całego środowiska osób niepełnosprawnych, aby w osiąganiu zamierzonych celów i realizacji planów towarzyszyła Państwu wytrwałość i życzliwość.

Robert Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki • Skan listu Roberta Kwiatkowskiego Prezesa Zarządu PFRON (pdf 521.09 KB)

Źródło: www.pfron.org.pl