Drodzy uczestnicy, Drogie uczestniczki,

Od dłuższego czasu trwa debata publiczna na temat konieczności zmian służących demokratyzacji ustroju samorządowego. Swoją diagnozę oraz propozycje rozwiązań przedstawiają zarówno politycy, jak i środowiska obywatelskie i eksperckie. Ostatnio dyskutowali o tym, z inicjatywy pani premier Ewy Kopacz, przedstawiciele partii politycznych. Efektem tego spotkania ma być powołanie w Parlamencie Nadzwyczajnej Komisji, która przygotuje projekt zmian w systemie samorządowym (kwiecień 2015).Jesteśmy przekonani, że obecny moment zainteresowania polityków należy jak najlepiej wykorzystać. Proponujemy zjednoczyć siły środowisk obywatelskich - ustalić listę postulatów i wspólnie zabiegać o ich wprowadzenie.

Przesyłamy listę postulatów, które pojawiły się w debatach obywatelskich i eksperckich. W następnej kolejności planujemy zorganizowanie „Obywatelskiego Forum Samorządowego”, na którym przedstawimy nasze wspólne, przedyskutowane propozycje.

Liczymy bardzo na udział w naszej inicjatywie osób i środowisk związanych z akcją Masz Głos, Masz Wybór. Będziemy wdzięczni za uwagi do przesłanych przez nas propozycji zmian, a także za zgłoszenie własnych. Mamy nadzieję, że wspólne działanie sprawi, że we wprowadzanych zmianach funkcjonowania samorządu zostanie uwzględnione stanowisko środowisk obywatelskich.

Tutaj formularz z listą postulatów: 

https://docs.google.com/forms/d/1JkPPYVF1ihCjweNvf8ReJJXkT0rEOQdP2v1ZH-eaFW4/viewform


 W formularzu możecie określić czy zgadzacie się z nich, skomentować je i dodać własne propozycje zmian. W załączniku przesyłamy omówienie problemów w polskim samorządzie, które uznaliśmy za najistotniejsze.


P.S. Docierają do nas informacje, że wielu z Was udało się wygrać wybory w swoich gminach! Gratulujemy! Bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się jak poszło w wyborach, tym którzy/które zdecydowali się startować. Prześlijcie informacje, będziemy bardzo wdzięczni.


Organizatorzy akcji Masz Głos, Masz Wybór