Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wraz z Fundacją Widzialni oraz Fundacją Imago zaprasza osoby niewidome i niedowidzące do udziału w innowacyjnym projekcie NOWA PERSPEKTYWA – E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.