ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MIĘDZY 25 A 64 ROKIEM ŻYCIA DO ZAPISÓW NA KURS KOMPUTEROWY ECDL CORE (120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH, 7 MODUŁÓW TEMATYCZNYCH. MĄGĄ W NIM WZIĄĆ UDZIAŁ ZARÓWNO OSOBY PRACUJĄCE JAK I BEZROBOTNE, CZY NIEAKTYWNE ZAWODOWO POWYŻEJ 6 MIESIĘCY. ZAPISYWAĆ SIĘ MOŻNA W SEKRETARIACIE KARKONOSKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JELENIEJ GÓRZE, OS. ROBOTNICZE 47A MIEJSCE DAWNEJ "VITY".

ZAPRASZAMY SERDECZNIE