Stowarzyszenie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze realizuje zadanie pn. „KSON dla Ukrainy”, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach działania „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł III.
Wartość zadania wynosi 436.500 zł.
Projekt realizowany jest od 16 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.
Wsparciem objętych jest łącznie 43 osoby, w tym 18 Beneficjentów – obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością oraz 25 osób towarzyszących. W ramach działania uczestnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie do zakwaterowania, wyżywienia, zakupu leków, a także wsparcie psychologiczne, prawne oraz zawodowe.